Referenser

4Pro AB

Sedan 4Pro startade sin verksamhet har fungerande IT-lösningar varit en viktig del av verksamheten. Vi har högt ställda krav på bl.a. ärendehantering, redovisning och uppföljning via gemensamma IT-plattformar, kopplat till våra kunder. ITStruktur har under åren hjälpt oss med att bygga upp, utveckla och hålla dessa tjänster väl fungerande. Vårt samarbete med ITStruktur har fungerat bra och effektivt på alla nivåer.

Raymond Eriksson, grundare av 4Pro AB

Miljörapporten Förlag AB

I vår verksamhet, med digital publicering, är vi helt beroende av att våra datorer och IT-system fungerar perfekt. Så är det ju inte alltid dock. Men ITStruktur har genom åren hjälpt oss med alla IT-problem, stora som små, och det har alltid skett snabbt och effektivt.

Claes Sjöberg, chefredaktör MiljöRapporten

Bonnier Business Media Sweden AB

Med en tight deadline behövde vi migrera över ett nytt företagsförvärv, Miljörapporten, till vår verksamhet.
Peter var tillgänglig vid behov, var alltid behjälplig och utförde uppgifterna i tid och med kvalité.

Terry Potter, CTO, Bonnier Business Media Sweden

Gorpe Research AB

Jag har mångårig erfarenhet, både som företagare och som privatperson av Peter Åkerström och ITStruktur. Peter har alltid kunnat ställa upp snabbt och han har ambitiöst och tjänstvilligt sett till att mina problem har lösts. Min tillvaro som datoranvändare känns trygg när jag vet att ITStruktur alltid finns till hands om problem uppstår – och det gör det ju alltid!

Peter Gorpe, Gorpe Research AB