Välkommen till ITStruktur

ITStruktur stänger ner i december detta år. Det har varit givande och roligt men ingenting håller för evigt.
Ett stort tack till alla kunder under årens lopp.